De rechtsgebieden:

 

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen en weet u niet wat u ermee moet? Bent u uitgenodigd door de politie of heeft u gewoon een vraag over het strafrecht dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Contactgegevens

 

Personen- en familierecht

Schakel advocaten heeft veel ervaring met personen- en familierecht, ook internationaal. Dit kan gaan om een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld problemen rondom een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, de erkenning van een kindje of wanneer u de alimentatie wilt aanpassen. Vraagt u zich af of wij u met uw probleem kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Contactgegevens

 

Huurrecht

Bent u verhuurder of huurder van een woning en heeft u problemen op dit gebied? U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen. Contactgegevens

 

Arbeidsrecht

Heeft u een arbeidsprobleem? Schakel advocaten heeft voldoende advocaten in huis die u met deze problemen kunnen helpen. Bij conflicten op het werk valt te denken aan verschillen van mening over de beëindiging van het dienstverband, uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor staat zowel werknemers als werkgevers bij. Contactgegevens

 

Sociale zekerheidsrecht

Bijna iedereen heeft wel eens te maken met een of meer regelingen op het gebied van uitkeringen. Wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing waarin uw recht op uitkering wordt beëindigd of gewijzigd, reeds uitbetaalde uitkering van u wordt teruggevorderd of aan u een boete of maatregel wordt opgelegd, kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens

 

Jeugd(straf)recht

Schakel advocaten kan u helpen op veel gebieden binnen het jeugdrecht. U kunt hierbij denken aan problemen met politie, justitie, bureau Jeugdzorg, een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Het is verstandig om voor deze problemen zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen, wilt u weten of wij u kunnen helpen, bel gerust. Contactgegevens

 

Civiel - incasso's

Helaas is soms de enige manier om je geld terug te krijgen het inschakelen van een advocaat. Wij kunnen  u hierbij behulpzaam zijn. Wij zullen ons inzetten om uw geld terug te  krijgen zonder procedure Mocht dit niet lukken dan kunnen wij voor u een procedure bij de rechtbank starten. Contactgegevens

 

Contractenrecht

Ook al realiseert u het zich niet altijd: u komt dagelijks in aanraking met het contractenrecht. U koopt een magnetron of een professionele keuken, u huurt een klopboor of een bedrijfspand, of u geeft een aannemer opdracht tot de bouw van een serre. Of u neemt juist een dergelijke opdracht aan. Meestal gaat dit zonder problemen. Maar als één van de partijen de afspraken niet nakomt of er rijzen vragen bij het tot stand komen van een overeenkomst, dan staat ons team van advocaten u graag bij met raad en daad.

De ervaring leert dat het daarbij belangrijk is in een zo vroeg mogelijk stadium te onderzoeken wat uw positie in een dergelijk geschil is. Het is een cliché, maar voorkomen is beter dan genezen. Kortom: denk eens wat vaker aan uw advocaat!

Schakel advocaten heeft jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het procederen in contractuele geschillen en het maken van algemene voorwaarden.Van inventariseren naar regisseren. Vanzelfsprekend kunt u als ondernemer bij ons terecht voor een zogeheten ‘nulmeting’ tegen een speciaal (gereduceerd) tarief. Wij lichten uw onderneming door en beoordelen de overeenkomsten en voorwaarden zoals u die hanteert. Op basis van onze visie en ervaring wijzen wij u op mogelijke problemen. Uiteraard aangevuld met handvatten om deze problemen te voorkomen of op te lossen. Contactgegevens

 

Migratierecht

Met één druk op de knop bereikt u in één tel de hele wereld. Verre bestemmingen en handelsrelaties over de hele wereld zijn aan de orde van de dag. Voor migratiestromen is het anders. Door de eenwording van Europa zijn de binnengrenzen verdwenen waardoor het voor personen met de Nederlandse nationaliteit op relatief eenvoudige wijze mogelijk is zich overal in de Europese Unie te vestigen.In dat geval staat het u ook vrij om zonder verdergaande beslommeringen uw partner die niet de nationaliteit heeft van een EU-land in het kader van gezinshereniging over te laten komen. Voor kennismigranten, die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben, bestaat een ruimhartige regeling die ondernemers in staat stelt om op relatief eenvoudige wijze werknemers van buiten de EU te werk te stellen.Hoe anders is de situatie als u in uw hoedanigheid van Nederlander of houder van een geldige titel tot verblijf, uw familieleden die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben in het kader van gezinshereniging naar Nederland wilt halen. Dan gelden zware vereisten die soms aanschuren tegen het fundamentele recht op gezins- of privéleven. Deze procedures zijn niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend. Vooral als een afwijzende beslissing in rechte moet worden aangevochten. Het migratierecht, inclusief het vluchtelingenrecht, is complex van aard. Vooral vanwege de vele van toepassing zijnde internationale verdragen en de jurisprudentie van de Nederlandse rechtspraak en de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie. Deze rechtsprekende instanties hebben in het immigratierecht uiteindelijk vaak het laatste woord. Contactgegevens

Bij Schakel Advocaten ‘s-Hertogenbosch is veel kennis op alle rechtsgebieden.
 

Mochten wij u niet kunnen helpen, dan kunnen wij u doorverwijzen. We weten waar onze grenzen liggen.

Door intensieve samenwerking, het uitwisselen van informatie en permanente scholing werken wij aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

Expertises