top of page

Expertises

Bij Schakel Advocaten ‘s-Hertogenbosch is veel kennis op alle rechtsgebieden.
 

Mochten wij u niet kunnen helpen, dan kunnen wij u doorverwijzen. We weten waar onze grenzen liggen.

Door intensieve samenwerking, het uitwisselen van informatie en permanente scholing werken wij aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

De rechtsgebieden:

Personen- en familierecht

Schakel advocaten heeft veel ervaring met personen- en familierecht, ook internationaal. Dit kan gaan om een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld problemen rondom een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, de erkenning van een kindje of wanneer u de alimentatie wilt aanpassen. Vraagt u zich af of wij u met uw probleem kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Contactgegevens
 

Mediation

Als u met uw echtscheiding geholpen wilt worden, kunt u bij ons ook kiezen voor mediation, ook wel scheidingsbemiddeling genoemd. U kunt dan samen met uw partner, onder begeleiding van een mediator, afspraken maken over de gevolgen van de scheiding. Heeft u belangstelling? Neemt u contact op met ons kantoor.   Contactgegevens

Sociale zekerheidsrecht

Bijna iedereen heeft wel eens te maken met een of meer regelingen op het gebied van uitkeringen. Wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing waarin uw recht op uitkering wordt geweigerd,  beëindigd of gewijzigd, reeds uitbetaalde uitkering van u wordt teruggevorderd of aan u een boete of maatregel wordt opgelegd, kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens


Migratierecht (Asiel- en Vreemdelingenrecht)

Met één druk op de knop bereikt u in één tel de hele wereld. Verre bestemmingen en handelsrelaties over de hele wereld zijn aan de orde van de dag. Voor migratiestromen is het anders. Door de eenwording van Europa zijn de binnengrenzen verdwenen waardoor het voor personen met de Nederlandse nationaliteit op relatief eenvoudige wijze mogelijk is zich overal in de Europese Unie te vestigen.In dat geval staat het u ook vrij om zonder verdergaande beslommeringen uw partner die niet de nationaliteit heeft van een EU-land in het kader van gezinshereniging over te laten komen. Voor kennismigranten, die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben, bestaat een ruimhartige regeling die ondernemers in staat stelt om op relatief eenvoudige wijze werknemers van buiten de EU te werk te stellen. Hoe anders is de situatie als u in uw hoedanigheid van Nederlander of houder van een geldige titel tot verblijf, uw familieleden die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben in het kader van gezinshereniging naar Nederland wilt halen. Dan gelden zware vereisten die soms aanschuren tegen het fundamentele recht op gezins- of privéleven. Deze procedures zijn niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend. Vooral als een afwijzende beslissing in rechte moet worden aangevochten. Het migratierecht, inclusief het vluchtelingenrecht, is complex van aard. Vooral vanwege de vele van toepassing zijnde internationale verdragen en de jurisprudentie van de Nederlandse rechtspraak en de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie. Deze rechtsprekende instanties hebben in het immigratierecht uiteindelijk vaak het laatste woord. Contactgegevens

persoon- en familierecht
mediation
Sociale zekerheidsrecht
civiel - incasso's
Migratierecht
jeugd(straf)recht
bottom of page